Bạn đang xem mục: trí thông minh nhân tạo

AutoDraw là dịch vụ vẽ trực tuyến được Google phát triển dựa trên trí thông minh nhân tạo, giúp đơn giản hoá việc vẽ nhờ khả năng suy đoán kỳ diệu ra đối tượng hoàn chỉnh dựa trên những nét vẽ nghệch ngoạc.